โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในกลุ่ม ncds เป็นโรคที่ไม่ติดต่อที่เกิดจากพฤติกรรม และสามารถป้องกันได้ง่ายๆ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมจะได้ห่างไกลจากโรคในกลุ่ม ncds ซึ่งดาราหนังโป๊สมัยนี้ก็มีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัวอยู่เยอะ

โรคเบาหวานคือ โรคที่ผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดในเลือดสูงกว่าคนปกติทั่วไปจะตรวจหาได้โดยการเจาะเลือดเพื่อดูระดับของน้ำตาลในเลือด ผู้ที่ต้องการจะตรวจหาเบาหวานจะต้อง งดอาหารและน้ำ 8 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด แน่นอนว่านี่คือหนึ่งในการตรวจโรคของนักแสดงหนังโป๊ที่ต้องทำประจำทุกปี เพื่อดูความแข็งแรงของร่างกาย

ปกติคนทั่วไปจะมีน้ำตาลน้อยกว่า 100 แต่ในคนป่วยที่เป็นเบาหวานจะมีระดับน้ำตาล เท่ากับหรือสูงกว่า 126 อาการของผู้เป็นโรคเบาหวานจะปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน และจะกระหายน้ำมากกว่าปกติ อ่อนแรงเมื่อดูหนังโป๊ น้ำหนักจะลดมากกว่าปกติ ปลายมือและเท้าชา หากเบาหวานขึ้นตาอาจจะทำให้เกิดการมองเห็นไม่ชัดพร่ามัว

 

โรคเบาหวานรักษาได้โดย

ควบคุม พฤติกรรมการทานอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เช่นน้ำอัดลม ของหวานต่างๆ น้ำหวาน ให้ลดปริมาณการทานลงหรือลดปริมาณน้ำตาลลง และอาจจะออกกำลังกายเริ่มร่วมด้วย เพื่อจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้ หากครอบคลุมไม่ได้ดีอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น หากเบาหวาน ขึ้นตาหรือเบาหวานลงที่ไต ก็จะทำให้ตามองไม่เห็นได้ในอนาคต หรือทำให้ไตวายซึ่งเป็นภาวะที่เสี่ยงอันตราย และเบาหวานยังส่งผลระยะยาวในเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ต่อให้ดูหนังโป๊ก็จะแข็งตัวไม่เต็มที่

แนวทางเวชปฏิบัติของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยกล่าวไว้ว่า การวินิจฉัยโรคเบาหวาน จะต้องมีการตรวจยืนยันอีกครั้งโดยใช้ตัวอย่างเลือดอันใหม่ โดยอาจจะใช้วิธีการเดียวกันหรือต่างกัน ในวันถัดไป ตามแนวทางเวชศาสตร์การปฏิบัติ ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2562 มีการเปลี่ยนแปลงว่า สามารถที่จะตรวจยืนยันได้อีกครั้งโดยการใช้ตัวอย่างเลือดอันเดิมหรืออันใหม่ก็ได้เพื่อทำการ วินิจฉัยโรคเบาหวาน

เมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวานแล้ว ว่าควรจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหมายคือ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ระยะยาวจากเบาหวานด้วยการควบคุมระดับน้ำตาล และในปัจจุบันนี้ระดับน้ำตาลที่เป็นเป้าหมาย มีค่าเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายโดยจะขึ้นอยู่กับอายุและระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน การมีภาวะโรคแทรกซ้อน ความเจ็บป่วยและโรคร่วม คนเป็นเบาหวานเลยเลือกที่จะดูหนังโป๊อยู่ที่บ้านเพราะร่างกายอ่อนแอสามารถรับเชื้ออื่นๆได้ง่าย ประวัติการเกิดน้ำตาล ในเลือดต่ำ แต่ถ้าเป็นเบาหวานมาได้ไม่นาน และไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นร่วม ก็ควรที่จะควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับค่าปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวานมานานและมีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมหลายโรคที่รุนแรง

By Rogelio